İslami Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi

  • İslam medeniyetinin ilim, fikir, eğitim, ahlâk, din, dil, tarih, kültür, sanat, edebiyat, hukuk, iktisat, mühendislik, tıp ve benzeri alanlarda ortaya koyduğu birikime dair bilimsel araştırmalar yapmak, projeler yürütmek, araştırmacıları desteklemek, ulusal/uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek ve yayınlar gerçekleştirmeyi,
  • Ulusal/uluslararası kurum ve kuruluşlar ile iletişim kurarak İslam çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmak, ortak projeler geliştirmek, bu alandaki araştırmacılar arasında bir iletişim ağı oluşturmayı,
  • Öğrencilerin ve akademisyenlerin İslam çalışmaları alanına katkıda bulunmalarına imkan sağlamayı,
  • İslam çalışmaları ile ilgili bilgi ve dokümantasyon merkezi oluşturmayı, kendisine amaç edinmiştir.

Etiket: amac