DANIŞMA KURULU

Adı - Soyadı

Çalıştığı Kurum

Prof. Dr. Suat CEBECİ

Yalova Üni. İslami İlimler Fakültesi

Prof. Dr. Hacı Bekir KARLIĞA

Yalova Üni. İslami İlimler Fakültesi

Prof. Dr. Mehmet BAHÇEKAPILI

Yalova Üni. İslami İlimler Fakültesi

Prof. Dr. Süleyman BERK

Yalova Üni. İslami İlimler Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Emine Taşcı Yıldırım

Yalova Üni. İslami İlimler Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi İlyas AKYÜZOĞLU

Yalova Üni. İslami İlimler Fakültesi

Prof. Dr. Habip Türker

Gaziantep Üni. Fen – Edebiyat Fakültesi

Doç. Dr. Cahit Külekçi

İzmir Kâtip Çelebi Üni. İslami İlimler Fakültesi

Arş. Gör. Mehmet Akif Şentürk

Brunel University London Department of Education

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet GEDİK

İzmir Kâtip Çelebi Üni. İslami İlimler Fakültesi

Etiket: danisma-kurulu