İslami Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanları şunlardır:

  • İslam çalışmaları alanında ulusal/uluslararası konferans, seminer, sempozyum, çalıştay, kurs, sergi ve benzeri akademik faaliyetler düzenlemek.
  • Merkezde yapılacak araştırmaları destekleyecek kütüphane, dokümantasyon ve arşiv birimlerini kurmak ve geliştirmek.
  • İslam çalışmaları alanında ulusal/uluslararası bilimsel çalışmaları takip etmek ve farklı dillerde yayınlar yapmak.
  • İslam çalışmaları yapan uluslararası kuruluşlar ile bağlantılar kurarak bilgi/tecrübe paylaşımı ve iş birliği (öğrenci ve akademisyen değişimi, proje geliştirmek ve benzeri) yapmak.
  • Ulusal/uluslararası kurum ve kuruluşlara Merkezin çalışma alanına giren konularda araştırma, inceleme, danışmanlık ve benzeri hizmetleri sağlamak.
  • Merkezin amaçlarına uygun alanlarda Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektörlükçe uygun görülen diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

Etiket: faaliyet-alanlari