Müdür

Prof. Dr.

Mehmet Bahçekapılı

Müdür Yardımcısı

Doç. Dr.

Mustafa Sürün

Müdür Yardımcısı

Dr.Öğr.Üyesi

Neslihan Er

Üye

Prof. Dr.

Fethi Güngör

Üye

Doç. Dr.

Uğur Bekir Dilek

Üye

Doç. Dr.

Fatma Kızıl

Üye

Dr. Öğr. Üyesi

Sümeyye Onuk Demirci